Kilpailuohjeet
Satakunnan aluemestaruusviesti Kullaalla
15.08.2004

Kilpailun johto
Kilpailun johtajaJuhani Pörsti
RatamestaritMarkku Nurminen, Raimo Erkkilä (lasten radat)
ValvojaEsa Tarkiainen, PoPy
Tuomarineuvoston pjJukka Oksanen, RasKa

Sarjat ja matkat
H21	8,1-8,3 km	D21	5,1-5,3 km
H35	6,9-7,0 km	D35	4,7-5,0 km
H40	5,1-5,3 km	D45	3,8-3,9 km
H45	5,1-5,3 km	D55	2,9-3,0 km
H50	4,7-5,0 km	D18	3,8-3,9 km
H55	4,3-4,6 km	D16	2,9-3,0 km
H60	3,8-3,9 km	D14	2,6-2,7 km
H65	2,9-3,0 km	D12TR	1,5 km
H20	6,9-7,0 km	D10RR	2,2 km (narua pitkin)
H16	3,8-3,9 km
H14	2,7-2,8 km
H12TR	1,5 km
H10RR	2,2 km (narua pitkin)
Kartta Kullaa
Kartta on tulostekartta 7/2004, joka on muovisuojuksessa. Kartan mittakaava on 1:10 000, kuusi värinen, käyräväli 2,5m. Kartan koko on A4, sarjoissa H/D 10RR, -12TR A5.

Maasto
Maasto on melko tasaista metsämaastoa, jossa pienipiirteisiä avokallioita. Korkeuserot ovat pieniä ja näkyvyys kohtalainen. Paikoin sammaloituneet kalliot ovat liukkaita.

Mallirasti
Opaspaalun luona, jossa on Emit-kortin kunnon testaus.

Emit-kortit
Emit-vuokrakortteja saa tarvittaessa infosta, jonne myös palautus. Huom! Eri joukkueet eivät saa käyttää samaa Emit-korttia.

Rastimääritteet
Rastimääritteet on painettu kartan etupuolelle.

Numerot
Rintanumerot ja emit tarkistuslipukkeet saa infon vierestä; numerot palautetaan leimantarkastuksen jälkeen toimitsijan osoittamaan paikkaan. Osuus 1 käyttää Nordean rintanumeroa, osuus 2 Osuuspankin rintanumeroa ja osuus 3 Nordean rintanumeroa. RR- ja TR-sarjoissa, joissa on käsinkirjoitetut kuitukankaiset numerot, 1 ja 3 osuus käyttää mustia numeroita, toinen osuus punaisia.

Lähtö
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä kilpailukeskuksesta klo 11:00. Aikuiset ja lapset (H/D 10RR ja 12TR) lähtevät eri lähtöpaikasta. Aikuiset ensimmäisen osuuden kilpailijat menevät sisään "ulos-portista". Ensimmäisen osuuden lapset ja kaikki 2-3 osuuksien kilpailijat menevät lähtö/vaihtoalueelle "sisään-portista". Huom! emit-korttien nollausta ja kirjausta varten pyydetään ensimmäisten osuuksien kilpailijoita saapumaan portille vähintään 20 min ennen lähtöä. Kartat ovat maassa telineessä, josta ne otetaan lähettäjän komentojen mukaan. Lähtöalueella on nähtävissä kilpailukartta. Lähtö/vaihto alueella verryttely mahdollisuus.

Kilpailun kulku
Lähdöstä on viitoitus sinisellä nauhalla K-pisteelle, josta radat hajaantuvat eri rasteille. Kaikilla osuuksilla on hajonta. viimeiseltä rastilta n:o 100 (sarjassa H/D 14 rastilta n:o 63) kokoava viitoitus vaihtoon/maaliin. Kilpailijat luovuttavat kartan toimitsijalle maalileimauksen jälkeen ja ottavat joukkueensa seuraavan osuuden kilpailijan kartan telineestä ja vievät sen vaihtopuomilla odottavalle kilpailijalle. Ennen vaihtoalueelta poistumista luetaan kilpailijan emit-kortti. Vaihtopuomilta kilpailijat juoksevat sinisellä nauhalla merkittyä viitoitusta pitkin K-pisteelle. Huom! viitoitus ylittää siimarin. Pyydämme kilpailijoita huomioimaan vaihtoalueella samaan aikaan olevat lapset. Kilpailussa viestinomainen lähettäminen lopetetaan klo 13:00, jonka jälkeen yhteislähtö n. klo 13:30 kuuluttajan ohjeiden mukaan. Ankkuriosuudella loppusuoran mahdollisen kiritaistelun järjestyksen ratkaisee maalituomari maalivaatteen kohdalla (maalileimaus suoritetaan normaalisti). Keskeyttäneet juoksevat maalin kautta.

Karttoja kerätään maalissa kunnes viimeisetkin kilpailijat ovat lähteneet metsään ja palautetaan välittömästi tämän jälkeen infon viereen.


H/D10RR-H/D12TR sarjojen erityisohjeet
Rastireitti ja tukireitti viestissä on hajonta kaikilla osuuksilla, joten tarkkuutta leimauksissa. Rasti- ja tukireitillä ei ole erillistä K-pistettä.

Rastireitin merkinnät
Rastireitti on merkitty maastoon punaisella narulla ja puiden oksille ripusteluilla keltaisilla nauhoilla. Rastireitin rastilipuissa on RR-merkintä. Maaliin/vaihtoon tulo tapahtuu juoksemalla viimeiseltä rastilta n:o 45 viitoitusta (keltainen nauha) pitkin maaliin (lapsilla on oma karsina), jossa suoritetaan maalileimaus, luovutetaan kartta toimitsijalle ja noudetaan seuraavan osuuden kartta telineestä (lapsilla oma teline) ja viedään se lasten vaihtopuomilla odottavalle kilpailijalle. Ennen vaihtoalueelta poistumista suoritetaan emit-kortin tarkistus. Kilpailunumero palautetaan infoon. Rastireittiviestissä lisätään aikaan 10 min lisäaika virheellistä leimausta kohden.

Tulokset
Tulokset tulevat ilmoitustaululle osuuksittain. Lopulliset tulokset julkaistaan kisojen nettisivuilla. Rastiväliaikojen tulostus, MTR-laitteella, infossa.

Palkinnot
Aluemestaruusmitalit jaetaan kilpailupaikalla sarjoittain, kuuluttajan ohjeiden mukaan, tulosten selvittyä.

Pesu
Peseytyminen on maasto-olosuhteissa kilpailukeskuksen vieressä.

WC
WC on kilpailukeskuksen läheisyydessä.

Muksula
Lapsia varten on kilpailukeskuksessa hoitajia.

Ensiapu
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa.

Parkkipaikka
Parkkipaikka on läheisellä pellolla n. 200m kilpailukeskuksesta.

Kahvio
Kilpailukeskuksessa on kahvio ja makkaran myyntipiste.

Info
Juoksujärjestyksen ja Emit-kortti muutokset ilmoitettava infoon viimeistään klo 10:00.

TERVETULOA!